قالب پیتزای ایتالیایی

دو روتفلون خارجی

همراه با درب

قابل سفارش به ابعاد دلخواه شما

اندازه ها

21 23 25 28 30 33 35 40 50

توری پیتزا

بدون درب

قابل سفارش به ابعاد دلخواه شما

اندازه ها

21 24 28 30 33

کته پز ( ظرف ته چین )

یک نفره ، دو نفره و ...

همراه با درب

داخل تفلون و بیرون استاتیک

عمق ظرف حدودا 7 سانتی متر

قابل سفارش به ابعاد دلخواه شما

اندازه های کف

9 11 13 15.5

قالب پیتزای آمریکایی

دو روتفلون خارجی

همراه با درب

عمق ظرف حدودا 3/5 سانتی متر

قابل سفارش به ابعاد دلخواه شما

اندازه های کف

13.5 16.5 18.5 21 23 25 28 30 32 35 40 50 60

قالب پیتزای آمریکایی پانچ

دو روتفلون خارجی

قابل سفارش به ابعاد دلخواه شما

قالب پیتزا چهار گوش و سه گوش

قابل سفارش به ابعاد دلخواه شما